Редакция Днес Дир БГ


 • Mениджър "Съдържание"
 • Иванина Манчева
 • Главен редактор
 • Виктор Стефанов
 • Зам. гл. редактор
 • Десислава Димитрова
 • Редактори
 • Георги Брендийски
 • Гергана Пешева
 • Лилия Чалева
 • Надежда Христова
 • Таня Тодорова
 • Адрес на редакцията
 • София 1407, ул. "Данаил Дечев" 7

Контакт с редакцията

Oтносно: Възникнал проблем     Имате въпроси     Коментар / предложение
Въведи текст:
Въведете това което искате да споделите, като Ви молим да бъдете максимално изчерпателни и последователни.
Име:
Телефон:
Е-mail:
Код: